Stroj na výrobu šablón Elried New Star

Tento systém šablonu vyrezáva. Je významným zdokonalením vo výrobe šablon a to po stránke technickej ale aj po stránke samostatného ovládania.
Robustná konštrukcia je vhodná pre akékoľvek pracovné prostredie. Toto zariadenie môže byť dodané s voliteľným podstavcom.

Možnosti softvéru

Stlačením klávesnice je možné prevádzať skrátené príkazy, napr. prenášať návrh šablony na iné miesto, zväčšovať a alebo zmenšovať veľkosť znakov atď.
Kontrolovať či sa vytvorený návrh šablony vojde na plochu používaného šablonového média.
Preformátovať často používaný návrh šablony so stálymi ale aj premennými informáciami.
Možnosť vyrážania šablony v rádiuse.
Používanie kompletnej interpunkcie, medzinárodných prepravných symbolov a smerových šípok.
Pracuje s väčšinou používaných softwarov - používaný jazyk SP - GL je kompatibilný s priemyselným štandartom HP - GL

Parametre

Tlak rezania 30-500g možnosť presného nastavenia tlaku
Rýchlosť rezania  800mm/sek. (31,5 ips)
 Výška znakov  od 1/8" (0,3 cm) do 24" (60,1 cm)
 Max. pracovná plocha  630 mm x 3m
 Hmotnosť  zariadenie 19kg, podstavec (voliteľné príslušenstvo)13kg
 Napájanie  90 - 260 VAC, 50-60 Hz
 Pripojenie k PC  sériové RS-232, paralelné
 Rozmery  s podstavcom: 109x618x1096mm
bez podstavca: 253x286x983mm