e-touch - inovovaný mikroúderový stroj

e-touch - inovovaný mikroúderový stroj

Hlavné inovácie strojov:

  • riadiaca jednotka je zabudovaná v značiacej hlave
  • veľký dotykový displej ovládateľný aj v rukaviciach
  • jednoducho vymeniteľné operné plochy
  • e-touch má značiace okno 60 x 25 mm, e-touch XL má zväčšené značiace okno 120 x 50 mm

Pozrite si podrobnosti o nových modeloch e-touch a e-touch XL.